KONTAKT

Andorra

ANDORRA SKI PROGRAM MOUNTAIN HOSTEL TARTER

DATUM
16 jan 2021 - 03 apr 2021
RESLÄNGD
8 DAGAR
FRÅN
670,20€

JAG VILL VETA MER! ANDORRA SKI PROGRAM MOUNTAIN HOSTEL TARTER
  OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL informerar dig om att de personuppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i detta formulär kommer att behandlas av CASSAMANYA PLAYGROUND, S.L, företaget som ansvarar för denna webbplats. Syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifter som vi begär är att förbereda den begärda offerten och skicka våra publikationer, kampanjer av produkter och / eller tjänster och exklusiva resurser. Legitimering sker genom den berörda partens samtycke. Vi informerar dig om att de uppgifter du tillhandahåller kommer att hanteras på TECOB: s servrar, i en av OVHs datacenterfastighet i Frankrike, i enlighet med EU-US Privacy Shield. Se OVH: s sekretesspolicy ( https://www.ovh.com/personal-data-protection/ ). Att inte ange de obligatoriska personuppgifterna på formuläret kan innebära att vi inte kan uppfylla din begäran. Du kan utöva dina rättigheter till åtkomst, korrigering, begränsning och undertryckande av uppgifterna på info@outdoorplaygroundtravel.com, samt rätten att lämna in ett krav till en tillsynsmyndighet. Du kan läsa ytterligare och detaljerad information om dataskydd i vår sekretesspolicy .

  Subscribe to our newsletter

  * obligatory field
  CONSENT
  Select the box below to authorize us to send emails to your email. We promise not to be heavy! :)


  OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL informs you that the personal data that you provide by filling in this form will be treated by CASSAMANYA PLAYGROUND, S.L. as the company responsible for this website. The purpose of the collection and processing of personal data that we request is to prepare the requested quote and send you our publications, promotions of products and / or services, and exclusive resources. Legitimation is through the consent of the interested party. We inform you that the data you provide will be located on the servers of TECOB, in a Data centre property of OVH located in France, and hosted by EU-US Privacy Shield. See OVH privacy policy. Not entering the mandatory personal data on the form may imply that we cannot meet your request. You can exercise your rights of access, rectification, limitation and suppression of the data at info@outdoorplaygroundtravel.com, as well as the right to file a claim with a supervisory authority. You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our privacy policy
  We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you agree to have your information sent to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.